Geen Culemborg Blues in 2021

Beste bluesliefhebbers,

We hebben de beslissing zo lang mogelijk voor ons uit geschoven, maar we zijn ingehaald door de realiteit: helaas ook in 2021 geen Culemborg Blues festival.

De situatie in de ziekenhuizen en het vaccinatie tempo is zodanig dat de verwachting is dat we op 28 augustus nog niet van de 1,5 meter-regel verlost zullen zijn.

De gemeente Culemborg ziet dat ook zo en eist in de evenementenvergunning handhaving van de 1,5 meter-regel. Daaraan kunnen we niet voldoen. Daarnaast kunnen we geen aanspraak maken op de evenementenregeling van de overheid. Die geldt namelijk niet voor gratis toegankelijke festivals. Langer wachten of het tij op het allerlaatste moment toch nog gaat keren gaat niet meer. Streep eronderā€¦

Er zit niks anders op dan ons te richten op de toekomst en te constateren dat het 27e Culemborg Blues festival gaat plaatsvinden op 24 augustus 2024.

 

 

Dear blues fans,

We have postponed the decision as long as possible, but we have been overtaken by reality: no Culemborg Blues festival in 2021.

The situation in hospitals and the speed of vaccination is such that the 1.5 meter distance rule is expected to still be in effect on August 28.

We have no choice but to focus on the future and conclude that the 27th Culemborg Blues festival will take place on August 27, 2022.